Programa del Congrés

Dijous 16 d’abril

16.30-18h. Inauguració del Congrés Joves en Sociologia

18-20h. Presentacions Joves en Sociologia

20-21h. Reunió Grups de Treball

21h. Sopar Grups de Treball i Joves en Sociologia

Divendres 17 d’abril

9-10.45h. Sessions parel.leles dels Grups de Treball (1)    /&/     Seminari de Joves en Sociologia

10.45-11.15h. Pausa cafè

11.15-13.30h. Inauguració del VIII Congrés Català Internacional de Sociologia i Presentacions plenàries

13.45-15.15h. Brown Bag Panels i Col.loquis    /o/  Dinar lliure

15.15-17h. Sessions paral.leles dels Grups de Treball (2)    /&/     Trobada de Joves & Seniors

17-17.15h. Pausa cafè

17.15-18.30h. Panels i Col.loquis

18.30-20.30h. Assemblea General de l’ACS

21h. Recepció

Dissabte 18 d’abril

9-10.45h. Sessions paral.leles dels Grups de Treball (3)      /&/       Seminari COLPIS & Joves

10.45-11.15h. Pausa cafè

11.15-13h. Sessions Grups de Treball (4)    //    Assemblees Grups de Treball

13.15-15.15h. Brown Bag Panels i Col.loqui    /o/      Dinar lliure

15.15-17h. Sessions paral.leles dels Grups de Treball   (5)    // Assemblees Grups de Treball

17-17.15h. Pausa cafè

17.15-19h. Cloenda i Sessió plenària

19-20h. Reunió de Coordinadors de Grups de Treball