VIII Congrés Català Internacional de Sociologia

VI Congrés de Joves en Sociologia

BARCELONA | 12 – 14 JULIOL 2023

 

Construint Equitat i Futurs Sostenibles

 

Les principals tradicions sociològiques han estat orientades a contribuir a la construcció d’una realitat més equitativa socialment, en les relacions de gènere i entre generacions, això passa també per treballar ara per un futur més sostenible en una perspectiva d’adaptació i resiliència socioambiental. Aquest congrés vincula la construcció activa d’equitat (a partir de la comprensió de les desigualtats socials i les seves dinàmiques), amb el respecte a la diversitat social, cultural i a la biodiversitat, i amb el desenvolupament de les millors teories, recerques i pràctiques socials que promoguin la creació d’alternatives de futur més sostenibles, més saludables i que generin més espai per a la llibertat, la felicitat individual, el benestar col·lectiu i la democràcia. En un context on és previsible la creixent acumulació d’emergències, és important crear espais de reflexió i coneixement científic per tal d’emprar els nostres coneixements i eines sociològiques per respondre a les emergències i anticipar-les de forma congruent amb construir les millors alternatives de futur.

POSICIONAMENT DE L'ACS DAVANT LA VIOLÈNCIA SEXUAL ALS SEUS CONGRESSOS

POSICIONAMENT DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE SOCIOLOGIA (ACS) SOBRE PRÀCTIQUES D’ASSETJAMENT I AGRESSIÓ ALS CONGRESSOS DE LA ACS

La Comissió de Violència 0 de la ACS en el seu posicionament entorn de l’assetjament, atacs i agressions i recollits als seus estatus ha elaborat un document:

1. L’ACS expressa el seu absolut rebuig i condemna davant qualsevol actuació d’agressió i assetjament que s’hagi realitzat i pogués realitzar-se sobre persones o grups de persones vinculades a l’ACS.

2. Per l’ACS la violència, en qualsevol de les seves formes, ha de ser erradicada de la societat i, de manera específica, de l’àmbit acadèmic i científic, ja que violència i excel·lència són termes incompatibles.

3. L’ACS declara que els seus membres i participants en els seus congressos es posicionen en contra de l’assetjament sexual, la revictimització i la violència aïlladora.

4. En aquest sentit, l’ACS -en sintonia amb les organitzacions científiques internacionals i amb la comunitat científica internacional-, combatrà qualsevol situació d’assetjament, agressió i atac que pogués produir-se als Congressos de l’ACS i en relació a la seva celebració, i es compromet a una defensa activa de les víctimes.

5. D’acord amb l’antedit, des de l’ACS s’entén que combatre l’assetjament i la defensa activa de les víctimes implica necessàriament un posicionament clar col·lectivament i individualment. És per això que qualsevol persona que tenint constància de l’ existència de situacions d’ assetjament o altres formes de violència a l’ACS no ho posés en coneixement de la Comissió Violència 0, utilitzant les vies habilitades i comunicades per a això, serà expulsada del congrés de l’ACS sempre que es constatés que era coneixedora de l’ esmentada situació.

6. En mateixa línia i també en la consecució d’aquest posicionament sense fissures contra l’assetjament, seran expulsats de l’ACS els qui es facin ressò de les difamacions i l’assetjament que poguessin realitzar-se per qualsevol mitjà -oral o escrit, físicament o telemàticament- amb especial menció a les xarxes socials.

7. Finalment, l’ACS es felicita per ser una associació científica que vincula ciència i ètica i demana la col·laboració de totes les persones participants a l’ACS perquè entre tots i totes puguem fer una societat més segura i justa, millor.

 

Correu electrònic: violencia0.ACS@gmail.com

Tots els missatges que es reben seran llegits i tractats amb la més estricta confidencialitat, garantint així la privacitat i seguretat de la informació proporcionada pels remitents

INFORMACIONS CLAU

DATES IMPORTANTS I INSCRIPCIONS

  • Quota reduïda: Fins al 30 de juny
  • Quota estàndard: A partir 1 de juliol
  • *Per poder optar al dinar i al sopar: fins 28 de juny
  • Final de maig: Publicació programa
  • Juny: Informació prèvia
  • 12 de juliol: VI Congrés de Joves en Sociologia – II Trobada Intercongressual del Comitè de Recerca de Sociologia de la Família de la FES
  • 13-14 de juliol: VIII Congrés Català Internacional de Sociologia
  • El congrés tindrà lloc a la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona

QUOTES

Fins al 30 juny A partir de l’1 juliol
General 130€ 180€
Socis (ACS, CI03 Familia de la FES, COLPIS) 80€ 130€
Estudiants 25€ 40€
Voluntaris/as Gratuït Gratuït

ESPÒNSORS I COL·LABORADORS

 

Col·laboradors
 
Espònsors
Co-organitzadors Institut d'Estudis Catalans - L'Enciclopèdia, la wikipedia en ... Associació Catalana de Sociologia | Filial de l'Institut d'Estudis ...