Grups de treball

Els Grups de Treball de l’ACS són els que s’encarreguen de dinamitzar la presentació i compartició de la investigació científica de les diferents àrees temàtiques en què podem organitzar o subdividir la disciplina. Tenen un funcionament autònom i democràtic, sempre dins el marc dels Estatuts, i són els encarregats d’organitzar i gestionar les aportacions i contribucions que es facin al Congrés Català de Sociologia, però a més a més, poden organitzar o dinamitzar altres activitats entre congrés i congrés dins la seva àrea temàtica, com puguin ser conferències, xerrades, debats o vídeo-fòrums.

Grup de treball Coordinadors/es Email
GT1. Sociolingüística Natxo Sorolla (URV) natxo.sorolla@urv.cat
GT2. Moviments Socials Ferran Giménez (EHESS) acs.movimentssocials.gt@gmail.com
GT3. Població i Territori Pilar Zueras (CED-UAB)

Sergio Porcel Lopez (IERMB)

pzueras@ced.uab.cat

sergio.porcel@uab.cat

GT4. Cultura i Religió Maria del Mar Griera (UAB)

Dafne Muntanyola (UAB)

Joaquim Rius (UV)

mariadelmar.griera@uab.cat

dafne.muntanyola@uab.cat

joaquim.rius@uv.es

GT5. Treball Òscar Molina (UAB) oscar.molina@uab.cat
GT6. Tècniques i mètodes Montserrat Simó (UB) msimo@ub.edu
GT7. Teoria Sociològica Ana Vidu-Afloarei (UB)

Olga Serradell (UAB)

ana.vidu@deusto.es

olga.serradell@uab.cat

GT8. Educació Cecilio Lapresta (UDL) clapresta@geosoc.udl.cat
GT9. Desigualtats Socials Joan Micó (IEA)

Roger Campdepadrós (UdG)

acs.desigualtatssocials.gt@gmail.com
GT10. Famílies i Grups de Convivència Anna Escobedo (UB) anna.escobedo@ub.edu
GT11. Migracions Martina Camiade (IEC)

Albert Sabater (UdG)

mcamiade@iec.cat

albert.sabater@udg.edu

GT12. Gènere Elisabeth Torras (UB) etorras@ub.edu
GT13. Sostenibilitat i Medi Ambient Josep Espluga (UAB)

Amaranta Herrero (UAB)

joseplluis.espluga@uab.cat

amaranta.herrero@uab.cat

GT14. Joventut, Gent Gran i Generacions Pau Serracant (GC-OCJ)

Montserrat Mora Fernández (BCC)

pserracant@gencat.cat

mmora.ev@gmail.com

GT15. Poder, Control Social i Conflicte Diego Torrente (UB) diego.torrente@ub.edu
LT1. Sociologia Positiva Pep Rodríguez (UB) jarodriguez@ub.edu
LT2. Nacions, Pobles i Estats Víctor Climent (UB)

Elisabet Almeda (UB)

vcliment@ub.edu

elisabet.almeda@ub.edu

LT3. Benestar, Polítiques i Nous Riscos Socials Esther Albesa albesaje@gmail.com
Joves en Sociologia Mar Joanpere (URV)

Merlys Mosquera (UAB)

Geraldo Sierra (UAB)

mar.joanpere@urv.cat