VIII Congrés Català Internacional de Sociologia

VI Congrés de Joves en Sociologia

 

 

POSICIONAMENT DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE SOCIOLOGIA (ACS) SOBRE PRÀCTIQUES D’ASSETJAMENT I AGRESSIÓ ALS CONGRESSOS DE LA ACS

La Comissió de Violència 0 de la ACS en el seu posicionament entorn de l’assetjament, atacs i agressions i recollits als seus estatus ha elaborat un document:

  1. L’ACS expressa el seu absolut rebuig i condemna davant qualsevol actuació d’agressió i assetjament que s’hagi realitzat i pogués realitzar-se sobre persones o grups de persones vinculades a l’ACS.
  2. Per l’ACS la violència, en qualsevol de les seves formes, ha de ser erradicada de la societat i, de manera específica, de l’àmbit acadèmic i científic, ja que violència i excel·lència són termes incompatibles.
  3. L’ACS declara que els seus membres i participants en els seus congressos es posicionen en contra de l’assetjament sexual, la revictimització i la violència aïlladora.
  4. En aquest sentit, l’ACS -en sintonia amb les organitzacions científiques internacionals i amb la comunitat científica internacional-, combatrà qualsevol situació d’assetjament, agressió i atac que pogués produir-se als Congressos de l’ACS i en relació a la seva celebració, i es compromet a una defensa activa de les víctimes.
  5. D’acord amb l’antedit, des de l’ACS s’entén que combatre l’assetjament i la defensa activa de les víctimes implica necessàriament un posicionament clar col·lectivament i individualment. És per això que qualsevol persona que tenint constància de l’ existència de situacions d’ assetjament o altres formes de violència a l’ACS no ho posés en coneixement de la Comissió Violència 0, utilitzant les vies habilitades i comunicades per a això, serà expulsada del congrés de l’ACS sempre que es constatés que era coneixedora de l’ esmentada situació.
  6. En mateixa línia i també en la consecució d’aquest posicionament sense fissures contra l’assetjament, seran expulsats de l’ACS els qui es facin ressò de les difamacions i l’assetjament que poguessin realitzar-se per qualsevol mitjà -oral o escrit, físicament o telemàticament- amb especial menció a les xarxes socials.
  7. Finalment, l’ACS es felicita per ser una associació científica que vincula ciència i ètica i demana la col·laboració de totes les persones participants a l’ACS perquè entre tots i totes puguem fer una societat més segura i justa, millor.

Correu electrònic: violencia0.ACS@gmail.com

Tots els missatges que es reben seran llegits i tractats amb la més estricta confidencialitat, garantint així la privacitat i seguretat de la informació proporcionada pels remitents.